Danes je v Gorenji vasi potekala okrogla miza na temo Rupnikove linije. Sodelovali so:
prof. dr. Dušan Nečak, Problem meja – slovenska zahodna meja po prvi in drugi svetovni vojni
doc. dr. Damija Guštin, Evropske obrambne linije pred in med drugo svetovno vojno
mag. Zvezdan Markovič, Zgodovinske okoliščine nastajanja Rupnikove linije
Miloš Habrnal, Gradbeno – tehnični in vojaško – strateški elementi RL
prof. dr. Božo Repe, Alpski zid
Po razpravi so se udeleženci podali še v utrdbo na Golem vrhu, kjer so si prvič ogledali razstavo dokumentov in ostalin iz časa gradnje Rupnikove linije.